NASZA LOKALIZACJA

ul. Targowa 2, 03-731 Warszawa

222 019 222

lub 22 618 22 22

Daily Archives: Październik 2, 2017

Nowy numer telefonu 222 019 222

Ze względu na rosnące obciążenie naszych linii telefonicznych zdecydowaliśmy się z początkiem października uruchomić nowy numer telefonu: 222 019 222. Korzystanie z tego numeru pozwala nam na rejestrowanie wszystkich połączeń, także od tych osób, które dotychczas bezskutecznie próbowały się wdzwonić w czasie gdy inne linie były zajęte. Bardzo liczymy na Państwa uwagi i opinie dotyczące tej nowej […]

AMD postać wilgotna. Neowaskularyzacja naczyniówkowa klasyczna CNV typu 2

Neowaskularyzacja klasyczna jest rzadszą formą wysiękowej postaci AMD, występuje u około 20% chorych. W tej postaci nowo tworzące się naczynia krwionośne zaczynają się rozwijać pod siatkówką zmysłową, pomiędzy nabłonkiem barwnikowym siatkówki RPE (Retinal Pigment Epithelium) a warstwą fotoreceptorów. W badaniu angiografii fluoresceinowej zmiana widoczna jest jako „koronka”. W tomogramach OCT uwidacznia się materiał o podwyższonej […]

AMD postać wilgotna. Neowaskularyzacja naczyniówkowa ukryta CNV typu 1

Ukryta postać neowaskularyzacji naczyniówkowej jest najczęstszą formą wysiękowej postaci AMD. Polega ona na powstawaniu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obszarze naczyń włosowatych naczyniówki, które następnie przez otwory w błonie Brucha przedostają się pod nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE, Retinal Pigment Epithelium) i tam proliferują. Na podstawie badania angiografii fluoresceinowej wyróżnia się dwie formy zaburzenia: Włóknisto-naczyniowe odwarstwienie nabłonka […]

rzeczywiste widzenie człowieka

Iluzje widzenia. Wstęp

Często spotykam się z niedowierzaniem gdy mówię, że w jaskrze (precyzyjnie rzecz biorąc: w większości przypadków) nie można zauważyć utraty widzenia. „Jak to? Czyli nie zauważę, że ślepnę?” Ten pozorny nonsens jest jednak prawdziwy. Tak, w przebiegu jaskry, a ściślej: w jej wczesnej i średniozaawansowanej fazie, chory nie może sam u siebie dostrzec zmian, które zachodzą w jego nerwie wzrokowym. Przyjmuje się, że jaskra otwartego kąta nie daje osobie chorej żadnego sygnału ostrzegawczego aż do 75% zaawansowania choroby. (Dlatego tak ważna są profilaktyczne badania. Przy pomocy badań można cofnąć ten początkowy moment diagnozowalności jaskry do 25% jej stanu zaawansowania.)