NASZA LOKALIZACJA

ul. Targowa 2, 03-731 Warszawa

222 019 222

lub 22 618 22 22

Daily Archives: Listopad 24, 2017

początek AMD

AMD – profilaktyka jest przyjemniejsza (i skuteczniejsza) niż leczenie

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem AMD to choroba, która rozwija się po 50. roku życia. Niszczy ona centralną część siatkówki powodując zanik komórek wzrokowych i upośledzając całą funkcję wzrokową siatkówki. WHO zalicza ją do chorób cywilizacyjnych i szacuje, że częstość występowania AMD będzie stale wzrastać. Jest to przede wszystkim efektem tego, że dłużej żyjemy, ale ma też związek z nasileniem czynników ją wywołujących czyli nieprawidłową dietą, paleniem papierosów, nadmierną ekspozycją na światło słoneczne, chorobami metabolicznymi, rosnącym narażeniem na przewlekły stres.

HFA

Druzy

badania

Obserwacja w kierunku jaskry. Kiedy, po co i jak się ją prowadzi

Jednym z często popełnianych błędów jest rozpoznawanie jaskry na podstawie pojedynczego badania, np. na podstawie stwierdzenia wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe może, ale nie musi, być związane z jaskrą, chociaż prawdą jest, że im wyższe jest ciśnienie w oku i im dłużej się ono utrzymuje, tym większe jest ryzyko rozwoju jaskry. Podwyższona wartość ciśnienia w gałce ocznej, albo inne nieprawidłowości spotykane w jaskrze, stanowią podstawę do zakwalifikowania pacjenta do dalszego obserwowania w kierunku jaskry.