NASZA LOKALIZACJA

ul. Targowa 2, 03-731 Warszawa

Centrum Okulistyczne Jaskra – witamy w naszej przychodni.

Centrum Okulistyczne Jaskra to wysokospecjalistyczna przychodnia okulistyczna w Warszawie specjalizująca się w diagnostyce i leczeniu jaskry. Ideą założycieli było: jak najpełniej spożytkować nasze wieloletnie doświadczenie lekarzy klinicznych i diagnostów. Stworzyliśmy ośrodek kompleksowo wyposażony w aparaturę najwyższej jakości, w którym pracują zaangażowani w swoją pracę, doświadczeni okuliści.

Leczenie jaskry

Wczesne wykrycie i wdrożenie właściwego leczenia jaskry stwarza szansę na zatrzymanie postępu choroby.

Badania specjalistyczne

Oferujemy komplet badań specjalistycznych w kierunku jaskry wykonywanych na najnowszym dostępnym sprzęcie.

ZABIEGI LASEROWE

Wykonujemy zabiegi laserowe stosowane w różnych typach jaskry i w zaćmie wtórnej

Leczenie AMD

Zwyrodnienie plamki żółtej, czyli AMD to choroba siatkówki, która prowadzi do znacznego pogorszenia widzenia.

Konsultacje okulistyczne

Przeprowadzamy konsultacje i ocenę stanu zaawansowania choroby, jak również prowadzimy pacjentów długoterminowo

KONSULTACJE NEUROLOGICZNE

Prowadzone w przypadkach pacjentów wymagających konsultacji neurologa

appoinmentFORMULARZ KONTAKTOWY

Okulistyka w Warszawie

Okuliści Centrum Okulistycznego Jaskra współtworzyli renomę takich ośrodków jak Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie czy Instytut Jaskry i Chorób Oka. Zdobywane od lat wiedza i umiejętności w obszarze okulistyki, w połączeniu z najwyższej dostępnej klasy wyposażeniem specjalistycznym stwarzają w przychodni przy Targowej 2 możliwości niesienia pomocy naszym pacjentom.

Oferta naszej przychodni okulistycznej obejmuje kompleksową diagnostykę i leczenie jaskry, diagnostykę zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), leczenie zaćmy wtórnej a także innych chorób degeneracyjnych i zapalnych u dorosłych i chorób oczu u dzieci.

Centrum Okulistyczne Jaskra wyposażone jest w najwyższej klasy aparaturę diagnostyczną. Na miejscu wykonywane są m.in.:

• badanie GDx (Pro) – polarymetria laserowa warstwy włókien nerwowych,
• HRT (3) – tomografia laserowa tarczy nerwu wzrokowego,
• badanie pola widzenia w technologii FDT (Matrix) oraz HFA (3), w tym pole jaskrowe i neurologiczne,
• OCT siatkówki (tomografia siatkówki) i OCT jaskrowe (tomografia nerwu wzrokowego),
• tomografia przedniego odcinka AS-OCT (gonioskopia cyfrowa z próbą ciemniową; mapa grubości rogówki; tomografia rogówki),
• GCL/GCC – badanie warstwy komórek zwojowych siatkówki,
• PanoMap (łączna ocena warstwy włókien nerwowych i komórek zwojowych),
• USG oczu,
• pachymetria wykonywana ultradźwiękowo lub bezdotykowo na tomografie,
• gonioskopia (ocena kąta przesączania w trójlustrze Goldmanna),
• tonometria bezdotykowa (air-puff) i aplanacyjna Goldmanna,
• krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego
• i inne badania.

Zabiegi laserowe

W przychodni wykonujemy zabiegi laserowe stosowane w różnych typach jaskry oraz w zaćmie wtórnej. W ich zakres wchodzi:
• selektywna trabekuloplastyka SLT,
• irydotomia
• kapsulotomia.

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO CENTRUM OKULISTYCZNYM JASKRA

WIRTUALNY SPACER

test 123
Wizyty lekarskie
Wizyty lekarskie

Konsultacje specjalistyczne, wizyty kontrolne, uzupełniające i receptowe

PAKIET JASKRA-PODSTAWOWY
PAKIET JASKRA-PODSTAWOWY

Pakiet podstawowych badań przesiewowych w kierunku jaskry dla pierwszorazowych pacjentów

PAKIET JASKRA-ŚREDNI
PAKIET JASKRA-ŚREDNI

Pakiet badań przesiewowych uzupełniony o badanie GCL / GCC

PAKIET JASKRA-PEŁNY
PAKIET JASKRA-PEŁNY

Pakiet badań przesiewowych uzupełniony o badania GCL /GCC i OCT jaskrowe

NASI LEKARZE

Chcemy służyć pacjentom naszymi kwalifikacjami.

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa
Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa, inicjatorka i założycielka Centrum T2. Specjalizuje się w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry – temu była poświęcona także jej praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2010r.

Dr n. med. Polaczek-Krupa doświadczenie zdobywa od 22 lat, odkąd rozpoczęła pracę w Klinice Okulistycznej CMKP w Warszawie, z którą była związana w latach 1994-2014. W tym okresie uzyskała dwa stopnie specjalizacji z okulistyki i tytuł doktora nauk medycznych.  W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie Jaskry i Chorób Oka w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie lekarskie konsultując pacjentów z całej Polski i z zagranicy. Od lat w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego jest wykładowcą na kursach i szkoleniach prowadzonych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie okulistyki i podstawowej opieki zdrowotnej. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji w czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS).
Barbara Polaczek-Krupa – rankinglekarzy.pl

Dr Barbara Popiołek-Chmielak
Dr Barbara Popiołek-Chmielak

Dr Barbara Popiołek-Chmielak, specjalista chorób oczu, absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Od początku swojej pracy zawodowej związana z Kliniką Okulistyczną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie zdobyła dwa stopnie specjalizacji z okulistyki. W tym okresie swojej kariery specjalizowała się w chirurgicznym leczeniu zaćmy i jaskry. W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie Jaskry i chorób Oczu w Warszawie, w którym doskonaliła umiejętności lekarskie i zdobywała cenne doświadczenia w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry. Uczestniczka licznych kursów i zjazdów o tematyce okulistycznej.

<span><strong>Dr Anita Piekarniak-Woźniak</strong>, Specjalista Chorób Oczu</span>
Dr Anita Piekarniak-Woźniak, Specjalista Chorób Oczu

Dr Anita Piekarniak-Woźniak to doświadczony lekarz kliniczny. Przez ponad 25 lat związana była z Kliniką Okulistyczną CMKP w Warszawie, gdzie między innymi prowadziła poradnię jaskrową. Od przeszło 20 lat specjalizuje się w nowoczesnej laseroterapii jaskry oraz w diagnostyce i leczeniu tej choroby. W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie jaskry i chorób oczu gdzie wykonywała zabiegi laserowe jak również konsultacje pacjentów chorych na jaskrę.

Jest członkiem okulistycznych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS) i Światowego Stowarzyszenia Jaskrowego (WGA). Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

<strong>Dr Katarzyna Adamska-Czub</strong>a <span>, Specjalista Chorób Oczu</span>
Dr Katarzyna Adamska-Czuba , Specjalista Chorób Oczu

Dr Katarzyna Adamska-Czuba , specjalista chorób oczu, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2007 roku związana z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym (MSS) w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu.
Od 2013 roku pracuje w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej MSS w Warszawie. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach naukowych.

D<strong>r n. med. Magdalena Pauk-Domańska</strong>, specjalista chorób oczu
Dr n. med. Magdalena Pauk-Domańska, specjalista chorób oczu

Magdalena Pauk- Domańska jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego  Akademii Medycznej w Warszawie, tytuł specjalisty chorób oczu uzyskała  w  2000 roku.

Od początku pracy zawodowej przez kilkanaście lat była związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki I Wydziału Lekarskiego, gdzie prowadziła badania naukowe oraz zajęcia i seminaria dla studentów kierunku lekarskiego. Szczególne miejsce w działalności klinicznej zajmowała ultrasonografia okulistyczna. Doświadczenie zdobywała od początku specjalizacji, wykonując badania w Pracowni Ultrasonograficznej, prowadziła warsztaty i seminaria dla studentów i  lekarzy.

Od 2007 do chwili obecnej pracuje w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Pracowni Retinopatii Cukrzycowej i Laseroterapii, wykonując zabiegi laserowe u pacjentów z cukrzycą oraz w innych schorzeniach siatkówki i przedniego odcinka oka, iniekcje doszklistkowe, badania OCT oraz badania ultrasonograficzne. Praca doktorska dotyczyła ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z cukrzycą. Jest autorką artykułów, wystąpień zjazdowych oraz kursów okulistycznych. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie okulistyki.

lek. Anna Cichocka - Woźniak
lek. Anna Cichocka - Woźniak

Lek. Anna Cichocka – Woźniak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Na początku kariery zawodowej była związana z Oddziałem Okulistycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, gdzie uzyskała specjalizację z okulistyki. Następnie pracowała w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie oraz w Poradni Jaskrowej na Woli. Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności leczenie jaskry. Dr Cichocka – Woźniak jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie. Od 2002 roku współtworzyła renomowany Instytut Jaskry i Chorób Oczu w Warszawie. Jako lekarz okulista systematycznie pogłębia swoją wiedzę praktyczną oraz  teoretyczną w zakresie jaskry i ogólnie okulistyki, bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych o tej tematyce.

Dr Anna Cichocka – Woźniak jest znakomitym specjalistą jaskrowym z bardzo dużym doświadczeniem w tym obszarze. W naszej przychodni zajmuje się przede wszystkim konsultowaniem i długoterminowym prowadzeniem pacjentów jaskrowych.

Dr n. med. Andrzej Opuchlik
Dr n. med. Andrzej Opuchlik

Dr N. Med. Andrzej Opuchlik – Zatrudniony w Klinice Neurologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Banacha, gdzie jest ordynatorem na Oddziale Intensywnej Opieki Neurologicznej. W naszym Centrum przyjmuje pacjentów (dorosłych i młodzież) zgłaszających się do okulisty i wymagających konsultacji neurologicznej.