Prezentacja na obronę doktoratu – Barbara Polaczek-Krupa

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym w formie prezentacji streszczeniem wyróżnionej pracy doktorskiej Barbary Polaczek-Krupy. Temat pracy to „Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Praca została obroniona 25 maja 2010 roku.

Celem pracy było określenie przydatności pomiaru grubości siatkówki w okolicy plamki do diagnostyki jaskry. Obecnie pomiar ten jest uznanym, użytecznym parametrem diagnostycznym.

Dla potrzeb swojej pracy pani doktor zebrała materiał badawczy od 194 pacjentów. Wyniki jej znajdą Państwo w poniższej prezentacji.

Barbara Polaczek-Krupa