NASZA LOKALIZACJA

ul. Targowa 2, 03-731 Warszawa

Jaskra – etiologia, patomechanizm, leczenie

Jaskra – etiologia, patomechanizm, leczenie

Fragment wykładu wygłoszonego w Instytucie Jaskry i Chorób Oka w Warszawie w marcu 2003 roku. Tematyką jest jaskra, jej etiologia, patogeneza i leczenie.